I ENFO CONFERENCEcomo colofón deste primeiro programa ENFO celebraráse entre os días 5 e 7 de abril na cidade de Vigo a última das actividades programadas para 2012

ENFO é un proxecto enmarcado nas tarefas de preservación, estudio e desenvolvemento do patrimonio musical europeo de tradición oral e que pretende o establecemento dunha rede de colaboración permanente entre centros educativos, orquestras e outras agrupacións en torno ao cultivo da música folk e tradicional dende a contemporaneidade e a cultura urbana. ENFO apóyase no respeto ás diferentes tradicións musicais de cada comunidade europea, no firme convencimento de que a tradición oral pode ser un lugar de encontró e intercambio de experiencias entre os países que forman a Unión e o seu achegamento a outras culturas do mundo, facilitando a súa comprensión e axudando á convivencia de distintas visións dunha mesma linguaxe musical.


Os principais obxectivos son:

- A creación de orquestras de música folk contemporánea ligadas a institucións de diferentes niveles educativos que tengan departamentos o estén centradas en la pedagogía de la música tradicional.

- Consolidar unha infraestructura que asista aos diferentes socios en colaboracións e sinerxias para beneficiarse do coñecemento e a promoción da música folk contemporánea europea.

- A promoción da mobilidade transnacional dos músicos, alumnos e profesores promovendo os intercambios, a transferencia de coñecementos sobre as tradicións musicais e o seu tratamento moderno.

- A organización de eventos musicais e encontros destinados á promoción da diversidade musical ao longo de Europa.

 

 

 
Alcaldía do Concello de Vigo ETRAD - Escola Municipal de Música Folk e Tradicional do Concello de Vigo Sibelius - Akatemia Fundación SonDeSeu Artemotiva Royal Scottish Academy of Music and Drame UE. Education and culture DG. Culture Programme